Siekiant gerinti ugdymo kokybę, bei atsižvelgiant į 2020 metų patirtus sunkumus,
2021 metais išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:

1. Kryptingo, stiprinančio motyvaciją veikti, nuotolinio ugdymo organizavimas siekiant individualios vaikų ugdymosi pažangos.
2. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo formavimas.
3. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
4. Socialinės partnerystės ryšių su vietos bendruomene, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje plėtra.

2021 metų tikslas: 

Organizuoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, įskaitant nuotolinį, ugdymą, puoselėjant ir stiprinant ugdytinių sveikatą, nuo mažens formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius.