Informacija ruošiama


Žemiau pateikiami prašymo šablonai, kurie pildomi esant poreikiui.  
Užpildytas, pasirašytas prašymas perduodamas grupių mokytojoms
arba darželio administracijai siunčiant elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


Pranešimas dėl asmenų, kuriems patikimas vaiko atvedimas ir atsiėmimas iš darželio >>
Vaikus atvesti ir pasiimti iš darželio gali tik pilnamečiai asmenys.

Prašymas dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę >>
Vaikas gali būti perkeliamas tik tuo atveju jei sukomplektuotoje grupėje atsilaisvina vieta.

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų >>
Prašymas pateikiamas kartu su paskutinio mokėjimo už darželį įrodymu

                                       

Informacija ruošiama


Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:


Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu >>

 Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu >>

NEMOKAMI PIETŪS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS vykdomi vadovaujantis ,,Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu" >>

 

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų,
atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus.
Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centru.
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis'' dalyvauja ES paramos programose ,,Pienas vaikams'', ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose''. Plačiau: https://www.pienasvaisiai.lt/. 

Maisto produktus darželiui tiekia: UAB „SANITEX“, UAB „HANDESHUS“.

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

  • Nuo rugsėjo 1 d.priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
  • Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
  • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į administraciją.

     Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
  tvarkos aprašu" >>, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303. 


Tėvai (globėjai) gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus lopšeyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' turi per 10 kalendorinių dienų:

1. Elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį iki einamųjų metų gegužės 31 d.
Atsilaisvinus vietai jau sudarytose grupėse vaikai gali būti priimti metų eigoje.

2. Pateikti šiuos dokumentus:
 vaiko gimimo liudijimo kopiją,
mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

3. Užpildyti:
pranešimą dėl pageidavimo lankyti Vilniaus ,,Vėrinėlio'' lopšelį-darželį >>.

4. Susipažinti ir pasirašyti:
informaciją apie asmens duomenų tvarkymą >>,
atmintinę tėvams.