Administracija:

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Natalja Mustafajeva (II vadybinė kategorija) 
Direktorės pareigybės aprašymas >>
Direktorės einamųjų metų užduotys >>

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Krasauskienė.

Direktorės pavaduotoja ūkiui Renata Chalkovskaja.

 

Pedagoginis personalas:

Vyr. meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo specialistė, logopedė metodininkė, psichologė (vaiko priežiūros atostogose).

3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, 14 vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojų,
7 ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Techninis personalas:

Sekretorė, dietistė, sandėlininkė,12 auklėtojų padėjėjų, IT specialistas, 3 virėjos, valytoja, skalbėja,
pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, 3 sargai.