Daugiau informacijos pateikta Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje:

Spauskite čia

Tolimesnis vaikų nuotolinis ugdymas bus organizuojamas vadovaujantis 
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis'' direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. patvirtintu  ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu'' Spauskite