Gerb. Tėveliai,

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 ,,Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo
ir vienos dienos maitinimo normos nustatymo'' sprendimu Spauskite čia

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-303
,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo''
sprendimu Spauskite čia

 2. Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos: 
2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
2.1.1. lopšelio grupėse - 2,20 Eur;
2.1.2. darželio grupėse - 2,50 Eur;
2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse - 2,50 Eur
(pusryčiams skiriama 30 proc. (0,75 Eur), pietums - 45 proc. (1,13 Eur),
vakarienei - 25 proc. (0,62 Eur).

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną
(išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):
3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti
ir darbuotojų darbo apmokėjimui.