2022 m. balandžio 21 d. visi darželio vaikai dalyvavo Respublikinėje sporto pramogoje
,,Velykinių kiškių bėgimas - 2022", kurios tikslas - formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą ir sportą.
Buvo itin smagu apsirėdyti zuikiais, masiškai drauge su draugais bėgti
ir už tai gauti saldžius apdovanojimus.