Gerbiami Tėveliai, 

Kviečiame susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželis ,,Vėrinėlis''
,,Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašu'' >>
ir ,,2021 metų vasaros ugdymo veiklos planu"  >> pagal kurį bus organizuojama ugdomoji
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veikla vasaros laikotarpio metu.

Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu
,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
,,Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams,
kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu
“.

Saugios, turiningos ir nuotaikingos vasaros!