Company Logo

Puslapio struktūra


slide 1 slide 2 slide 3

 

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, bei atsižvelgiant į 2017-2018 mokslo metais patirtus sunkumus,
2018-2019 mokslo metais išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:

1. Tėvai-aktyvūs vaiko ugdymosi proceso dalyviai.
2. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas.
3. IKT priemonių taikymas ugdymosi procese.

2018-2019 m.m. tikslas: 
Drauge su šeima skatinti individualius vaikų gebėjimus, taikant informacines komunikacines technologijas, diegiant ugdymo inovacijas, kuriant teigiamą mikroklimatą
kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimui.

 


Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 190033848
Adresas S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius, LT-07112
Telefonas: +370 5 247 9129, +370 5 243 0130
El.paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt, direktore@verinelis.vilnius.lm.lt


Powered by Developed by: Tribeca Template  Valid